انجمن مدیریت آسیا اقیانوسیه (آسیا و اقیانوس آرام)

انجمن مدیریت آسیا اقیانوسیه  (آسیا و اقیانوس آرام)

انجمن اعتباربخشی کسب و کار که با موفقیت کنفرانس ها و جلسات تجاری را برگزار کرده بود، در حال حاضر یک جلسه توسعه کسب و کار در تاریخ 22 ژانویه 2018 را سازماندهی می کند.

انجمن مدیریت آسیا اقیانوسیه  (آسیا و اقیانوس آرام) در کوالالامپور، هتل بین المللی کانتیننتال مالزی،در حضور رهبران برجسته ایران، چین، هند، مالزی و دیگر کشورها که در توسعه و رشد اقتصاد کشورهایشان موفق بودند، بگزار میکند. این مراسم شامل شام تجاری خواهدبود و به مدیران انتخاب شده جایزه یادبود از  انجمن مدیریت آسیا اقیانوسیه اهدا خواهد شد.


اهداف رویداد:

- ایجاد فضای مطلوب برای مذاکرات تجاری

- مقدمه ای بر تحقیقات بازاریابی صادراتی

- معرفی توانایی های صادرات مالزی

-قدردانی مدیران و کارآفرینان در این رویداد


شاخص های ارزیابی انتخاب شده:

نوآوری: شامل اختراعات، انواع فعالیت های نوآورانه برای راه اندازی و توسعه کسب و کار، نوآوری و کاربرد فناوری های جدید و دانش پایه، نوآوری در فرایندهای تولید یا ارائه خدمات، تولید محصول یا ارائه خدمات جدید می باشد.

اشتغال: تعداد کارمندان بیمه شده و کارکنان فنی، انسانی و ...
صادرات محصولات یا خدمات
خطر: شامل ورود به حوزه های کسب و کار جدید مانند بازارهای جدید است.

پیش بینی های آینده: شامل تهیه و تنظیم یک طرح تجاری، یک برنامه استراتژیک، برنامه های مختلف انسانی و مالی، و بهینه سازی مصرف انرژی و ...

بهره وری و توسعه منابع انسانی: شامل شرکت های مشاوره، توسعه منابع انسانی و توانمند سازی، ایجاد سیستم های مدیریت مدرن و ... می باشد.

پذیرش مسئولیت اجتماعی و حفاظت از افراد محروم:  نگرانی ها و دستاوردهای اجتماعی و اخلاقی سازمان سازگار به عنوان یک کارآفرین.

خدمات علمی و فرهنگی: آموزش رسمی انتشار آثار علمی و فرهنگی، مشارکت در دوره های آموزشی و عملی، مشارکت در برنامه های علمی، آموزشی و تبلیغاتی و موسسات خیریه.

پروژه  انجمن مدیریت آسیا اقیانوسیه در هتل اینترکاردیننتال کوالالامپور درتاریخ 22 ژانویه 2018 برگزار میگردد.