فرصت های شغلی

مشخصات فردی
میزان تحصیلات
سوابق شغلی
سوابق گذراندن دوره های آموزشی و تخصصی
مهارتهای فردی
سطح مهارت با یكی از عناوین ضعیف (D)، متوسط (‍C)، خوب (B) و عالی (A) تكمیل گردد.
زبان خارجی خواندن نوشتن مكالمه درك مطلب
زبان انگلیسی
سایر موارد
موارد ثبت شده مورد تایید است