کنگره تجلیل از اسطوره های مدیریت ایران

به منظور  تجلیل از اسطوره های مدیریت ایران  و افزایش سطح علمی مدیران  کنگره ای با این عنوان در سیزدهم آبان ماه سال جاری در مشهد مقدس با حضور مدیران صاحب نام کشور و مسئولین عالی رتبه ای از دولت و مجلس برگزار گردید .

برچسب ها: کنگره -تجلیل- از- اسطوره های- مدیریت- ایران