سمینار بین المللی مدیریت بنگاههای اقتصادی در کلاس جهانی در باکو

سمینار بین المللی مدیریت بنگاههای اقتصادی در کلاس جهانی در باکو

سمینار بین المللی مدیریت بنگاههای اقتصادی در کلاس جهانی"Enterprises Management Seminar in Universal Class"در شهرباکو کشور آذربایجان  با موضوع تفکرات نوین مدیریتی در بنگاههای زنده دنیادرتاریخ  5  الی 8 آبان ماه سال1394 برگزار  گردید.


برچسب ها: سمینار -بین المللی- مدیریت- بنگاههای- اقتصادی -در کلاس- جهانی