کنفرانس جهانی مدیریت مدرن -استانبول2015

با توجه به برگزاری موفق شرکت توسعه تجارت ویستان در  2 دوره سمینار مدیریت بین الملل در شهر استانبول، کشور ترکیه در نظر گرفت  است سومین سمینار بین المللی با عنوانکنفرانس جهانی مدیریت مدرنبا موضوع نقش مدیریت نوین در عبور از بحران های اقتصادی همزمان با برگزاری سه نمایشگاه بین المللی در تاریخ 15-12 شهریور ماه 1394 در استانبول، ترکیه برگزار  کند

اهداف و رویکردهای  حاصل  از این سمینار:

  • مدیریت مدرن در ارتباطات بین الملل
  • نقش مدیریت در عبور از رکود تورمی
  • عبور از بحرانهای اقتصادی ملی و منطقه ای
  • دستیابی به دانش کاربردی علوم کسب و کار موفق جهانی و مدل سازی آن جهت استفاده در داخل کشور

برچسب ها: کنفرانس- جهانی- مدیریت -مدرن