مجمع جهانی مدیریت

شرکت توسعه تجارت ویستان پس از اخذ مجوزات لازم از دولت امارات متحده عربی و با همکاری دانشگاه مدیریت دبی، مجمع جهانی مدیریت در سال 2017 را در تاریخ 26 آذر ماه در سالن مجلل الفلک برج العرب (دبی) با هدف ارائه آخرین دستاوردهای کشورهای توسعه یافته در حوزه مدیریت برگزار کرد.

انتقال تجربه، دانش و معلومات اساتید جهانی این مجمع که در بالاترین سطح مدیریت در جهان دستاوردها و موفقیتهای بی نظیری بدست آورده اند فرصت قابل ملاحظه ای را برای مدیران کشور فراهم کرد تا بتوانند با استفاده از این ابزارها، روشها و تکنیکها به ارتقاء و پیشرفت خود و سازمانشان بیش از پیش کمک کنند.

محورهای اجلاس:

  • مدیریت مالی و سازمانهای اقتصادی(مالیات و مدیریت درآمد، مدیریت بودجه و بودجه ریزی، مدیریت ریسک سرمایه گذاری و ...)
  • رهبری و رفتار سازمانی( رهبری تغییر و تحول، ابعاد رفتاری رهبری در شرکتهای بزرگ و هولدینگ ها، رهبری سازمانی در شرایط بحرانی و ...)
  • مدیریت استراتژیک و رقابت( برنامه ریزی استراتژیک، پیاده سازی استراتژی و موانع آن، شیوه مدیریت شرکتهای چابک و ...)
  • کیفیت، بهره وری و تعالی سازمانی(مدیریت کیفیت فراگیر، تعالی سازمانی، سیستم های کیفیت، بهره وری، مدیریت عملکرد و ...)